Lidmaatschap

Voor alle wielrenners van UW&TC De Volharding is een op maat toegesneden trainings- en wedstrijdprogramma samengesteld. Voor meer informatie verwijzen we naar het menu categorieën.

Als lid van De Volharding maak je niet alleen deel uit van een van de beste wedstrijdverenigingen van Nederland, je profiteert ook van vele andere voordelen, zoals:

  • Een groot (inter)nationaal wedstrijdprogramma gericht op ontplooiing als wielrenner;
  • Gratis deelname aan trainingswedstrijden (zomer/winter 4x/2x per week) en open clubwedstrijden op de Nedereindse Berg (clubparcours);
  • Korting op bestellingen bij sponsorpartners als AMACX Sports Nutrition en Trek Utrecht;
  • Clubkleding van onze kledingleverancier Kalas.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. De contributie (vastgesteld in de bestuursvergadering van november 2022) voor leden tot 18 jaar bedraagt € 105,00 per jaar, voor leden van 18 jaar en ouder € 145,00 per jaar en specifiek voor renners die deeluitmaken van de Elite/U23 selectie geldt een afwijkend tarief welke door het teammanagement wordt gecommuniceerd . Donateur ben je al voor € 27,50 per jaar.

De contributie dient één maand vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar (dus uiterlijk 1 december) over te zijn gemaakt op Rabobank rekeningnummer: NL84RABO0340105763 t.n.v. UW&TC De Volharding Utrecht (o.v.v. je naam of factuurnummer) zodat de licenties voor de start van het nieuwe seizoen vrijgegeven kunnen worden. Alle leden ontvangen tijdig (medio november) een digitale factuur voor het volgende contributiejaar.

Hoe kun je lid worden?

Wil je ook lid worden van UW&TC De Volharding, dan vul je het online inschrijfformulier in:

NU INSCHRIJVEN

Na het invullen en opsturen van je inschrijfformulier krijg je van ons bevestigings- en een welkomstmail. De ledenadministratie van De Volharding voert na ontvangst van je inschrijving en contributie je naam- en adresgegevens in bij de KNWU. Je ontvangt thuis een email van de KNWU met een toegangscode en een wachtwoord voor de KNWU-website (mijnknwu.knwu.nl). Op de KNWU website staat uitgebreide informatie over soorten licenties, kosten en keuringen. Je licentie vraag je vervolgens zelf aan bij de KNWU en wordt bij UW&TC De Volharding verder afgehandeld.

Alle andere renners die een reeds een licentie hebben kunnen hem via KNWU verlengen. Vroegtijdig inschrijven verdient ons advies in verband met de verwerking. Wanneer de licenties aangevraagd kunnen worden zal via de website op informatiebulletins van De Volharding en de KNWU worden gecommuniceerd. Licenties worden pas afgegeven als de contributie betaald is. Bij de clubwedstrijden moet ook de licentie worden getoond, anders zijn er extra kosten aan deelname verbonden.

Beƫindiging van het Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk 6 weken voor het einde van het jaar, schriftelijk bij onze secretaris. Te laat met opzeggen betekent dat men lid blijft tot het einde van het opvolgende jaar en dus contributie verschuldigd is voor dat jaar. Het niet betalen van de contributie betekent niet dat het lidmaatschap is beëindigd.